Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

(odstúpenie od kúpnej zmluvy)

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní, odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme produkt, t.j. táto lehota sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie, v lehote 14 dní, od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z.z. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Vzorový formulár oznámenia o odstúpení od zmluvy (vrátenia tovaru) je k dispozícií nižšie.

Stiahnúť formulár pre odstúpenie od zmluvy si môžete tu:

https://skvelyobraz.sk/Odstupenie.pdf

Výnimky z možnosti odstúpenia od zmluvy

1. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa.

Ide o taký tovar, ktorý nemáte bežne v ponuke e-shopu a zákazník vás sám požiada o jeho úpravu či zmenu jeho parametrov alebo vlastností.

Napríklad predávate tričko, ktoré je dostupné v bielej a čiernej farbe. Zákazník sa vás spýta, či mu viete vyrobiť aj tričko v zelenej farbe, hoci to nemáte uvedené v ponuke na stránke e-shopu. Ak mu vyhoviete a dodáte mu tričko vo farbe, ktorú nemáte v ponuke e-shopu, pôjde o tovar podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. V takomto prípade zákazník nebude môcť odstúpiť od zmluvy.

Pozor: Ak máte v ponuke e-shopu uvedené tričko v dostupnej čiernej a bielej farbe a máte pri ňom uvedené, že tričko viete dodať na požiadanie aj v zelenej farbe, tak ak si ho zákazník objedná, v tomto prípade bude môcť tričko vrátiť a odstúpiť od zmluvy.

To isté platí napríklad aj pre oblečenie s potlačou. Ak v e-shope ponúkate bundu s rôznymi vyobrazenými potlačami a zákazník si vyberie niektorý z ponúknutých motívov, bude môcť takúto bundu vrátiť. Ak vám ale napíše, že by chcel bundu s potlačou, ktorú vám sám dodá, už pôjde o tovar vyrobený podľa jeho požiadaviek a takúto bundu nebude môcť vrátiť.

2. Tovar vyrobený na mieru

Ide o taký tovar, ktorý vyrábate vyslovene podľa požiadavky zákazníka. Môže ísť napríklad o zákazkové šitie, kedy zákazníkovi vyrobíte svadobné šaty presne „na mieru“. Alebo ak ponúkate výrobu záclon a zákazník vám zadá presné rozmery záclony.

Pozor: ak predávate napríklad látky na dĺžku a umožňujete nákup ľubovoľnej dĺžky (ktorú si môže zákazník zadať v e-shope), tak nepôjde o tovar „na mieru“.

Podobne je to aj s nábytkom, dverami či oknami. Ak máte v ponuke e-shopu dvere len v šírke 90cm a zákazník vás požiada o dvere s rozmerom 80cm, pôjde o tovar vyrobený na mieru. Ak ale v ponuke e-shopu uvádzate, že viete dodať dvere v 90cm aj 80cm šírke, tak v takom prípade nepôjde o tovar „na mieru“ a zákazník takéto dvere bude môcť vrátiť.

To sa týka aj tovaru, pri ktorom mu v e-shope umožňujete nakombinovať si jeho vlastnosti. Ak teda máte v e-shope nejakú funkciu, kde si môže zákazník „naklikať“ parametre produktu z ponúkaných možností, nejde o tovar „na mieru“.

3. Tovar osobitne určený pre jedného spotrebiteľa

Ide o taký tovar, ktorý je prispôsobený konkrétnemu spotrebiteľovi. Môže ísť napríklad o výrobky, ktoré sa nejakým spôsobom upravujú pre zákazníka – napríklad gravírovaním alebo vyšitím mena, pridaním fotografie na produkt a pod. Takýto tovar je jasne určený len pre konkrétneho zákazníka a preto ho zákazník nemôže vrátiť.